توجه :
کلیه صفحه های موجود فعلی در سایت به صورت آزمایشی و در حال تکمیل هستند و ممکن است با خطاهای زیادی همراه باشند، فعلا فقط در مرحله تست این صفحات برای دست یافتن به دسته بندی های مناسب هستم.

برای ورود به انجمن سایت از آدرس زیر استفاده فرمایید :
www.modj.ir/forum/index.php
و برای آشنایی با انجمن رباتیک سایت و همچنین سایر فعالیت های در حال انجام ، از لینک های سمت راست استفاده فرمایید